Про порядок розгляду звернень громадян та особистого прийому у Хустській міжрайонній прокуратурі

8b75bfecc3fcc4935daca57458380338

Про порядок розгляду звернень громадян
та особистого прийому у Хустській міжрайонній прокуратурі

Конституція України встановлює, що усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглядати звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Статтею 12 Закону України «Про прокуратуру» визначено, що в органах прокуратури розглядаються заяви, скарги та інші звернення про порушення прав громадян та юридичних осіб, які не відносяться до компетенції суду.
Відповідно до статті 36-1 Закону України «Про прокуратуру» підставою представництва у суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження.
Законом України «Про звернення громадян» зазначено, що його дія не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Заяви і повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вирішуються в органах прокуратури відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів розглядаються в порядку та межах, передбачених відповідно кримінальним, цивільним, господарським або адміністративним процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду України.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання. Звернення можна подати на особистому прийомі, надіслати поштою, передати громадянином до органу прокуратури через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства (наявне доручення).
Одночасно слід звернути увагу на те, що починаючи з 26.10.2014 набули чинності окремі положення Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014, відповідно до яких суттєво обмежено прокурорський нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами. Відповідно до положень пункту 1 Розділу ХІІІ Закону вказана функція здійснюється органами прокуратури виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді за наявності для цього підстав, передбачених нормами матеріального та процесуального законодавства.
Цим же Законом, починаючи з 26.10.2014 прокурора позбавлено повноважень із здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів, у тому числі і Закону України «Про звернення громадян».

Хустська міжрайонна прокуратура

Залишити коментар