Рак молочної залози. Симптоми та діагностика

5478205_large

Рак молочної залози. Симптоми та діагностика

Проблема ранньої діагностики захворювань молочних залоз (МЗ), у тому числі і раку молочної залози (РМЗ), є актуальною, складною і часом важко вирішуваною, в той час як РМЗ є однією з головних причин смертності жінок у віці від 45 до 55 років. Важливість своєчасної діагностики РМЗ безсумнівна, оскільки  5 і більше років після лікування живуть від 86,4 до 91,8% хворих з I і II стадіями захворюваннями, і тільки 39,8% – з III стадією. Лікування РМЗ, діагнозованого в I – II стадіях хвороби, продовжує життя на 10 і більше років до 92-98% і дозволяє проводити органозберігаючі операції, що значно покращує якість життя.

РМЗ відноситься до захворювань, що приховано протікають і мають властивість раптово прискорювати ріст і прогресувати під впливом багатьох ендогенних і екзогенних факторів. Клінічна діагностика пальпаторно визначеної пухлини, а також самостійне виявлення пухлини пацієнтом зазвичай є запізнілими. А раннє виявлення РМЗ знижує смертність на 30%. З цією метою в багатьох країнах світу проводиться суцільний рентгенівський маммографічний скринінг захворювань МЗ  (Скринінг,  англ. «screen» – просівати, – метод, який застосовується для виявлення прихованих патологічних змін серед здорового контингенту населення.) 

У той же час, у багатьох країнах йде постійний пошук нових  методів раннього виявлення патології РМЗ. Одним з таких напрямків у діагностиці  є термографія, що включає дистанційне інфрачервоне теплобачення та контактні методи. Дистанційна інфрачервона термографія (теплобачення), заснована на фіксації в реальному часі тепла, що  випромінюється ділянками людського тіла, і візуалізації відповідних теплових карт.

Отже, жінки віком від 35 років щорічно повинні проходити медичний огляд молочних залоз. Вище описаний апарат дасть змогу виявити хворобу на ранній стадії розвитку. Тому, з метою попередження хвороби, звертайтеся  до  районного лікаря-онколога, кабінет №21 (3-й поверх) Хустської районної поліклініки.

 

 

Л. Мінчак-Корж, лікар-онколог Хустської райполіклініки

Фото: Ігор  Бакбардин «Ранкова кава»

 

Залишити коментар